במקרה

תרגומים

במקרה

(bemikˈʁe)
adverb
במתכוון זה קרה בְּמִקְרֶה.