במפורש

תרגומים

במפורש

(bimfoˈʁaʃ)
adverb
למה את לא מדברת על זה במפורש? איפה זה כתוב במפורש?