במעומעם

תרגומים

במעומעם

(bimʔumˈʔam)
adverb
בבֵרוּר אני זוכר במעומעם דמויות מימי ילדותי.