במכוון

תרגומים

במכוון

(bimxuˈvan)
adverb
הצתה במכוון

במכוון

(bimxuˈvan)
adverb
המנהל התעלם במכוון מדרישות הוועד.