במידת מה

תרגומים

במידת מה

dans une certaine mesure