במזיד

חיפושים הקשורים ל במזיד: בזדון, בשגגה
תרגומים

במזיד

(bemeˈzid)
adverb
גרימת חבלה במזיד