במו עיניו

תרגומים

במו עיניו

de visu, pour l'avoir vu