במופגן

תרגומים

במופגן

(bemufˈgan)
adverb
מתעלמים במופגן מהתקנות