במו

תרגומים

במו

(beˈmo)
preposition
literary הוא בנה שולחן במו ידיו. ראינו במו עינינו.