במהרה

תרגומים

במהרה

(bimheˈʁa)
adverb
אשוב במהרה