במהירות

תרגומים

במהירות

(bimhiˈʁut)
adverb
העניין טופל במהירות וביעילות.