במבט אחורנית

תרגומים

במבט אחורנית

fondamentalement