במאונך

תרגומים

במאונך

(bimʔuˈnax)
adverb
חיבור וחיסור במאונך