בל יתואר

תרגומים

בל יתואר

indescriptible, indicible