בלע את לשונו

תרגומים

בלע את לשונו

avaler sa langue