בלמ"ס

תרגומים

בלמ"ס

(balˈmas)
initials
military שלחו לי מכתב מהצבא ורשום על המעטפה בלמ"ס.