בלם עצמו

תרגומים

בלם עצמו

se retenir, se contenir