בלם עצמו

תרגומים

בלם עצמו

se contenir, se retenir