בלי לחשוב פעמיים

תרגומים

בלי לחשוב פעמיים

sans réfléchir à deux fois