בלי כחל וסרק

תרגומים

בלי כחל וסרק

directement, sans fard