בלי כחל וסרק

תרגומים

בלי כחל וסרק

sans fard, directement