בלי הפסק

תרגומים

בלי הפסק

continuellement, sans cesse