בלוף

תרגומים

בלוף

(ˈblof)
noun masculine
plural בְּלוֹפִים (ˈblofim)
spoken הכַּתָּבה היא בלוף. לא היה ולא נברא.