בלב ולב

תרגומים

בלב ולב

hypocrite, feint, mensonger