בל

תרגומים

בל

(ˈbal)
adverb
literary בל יתואר ייהרג ובל יעבור!