בכפיפות

תרגומים

בכפיפות

(bixfiˈfut)
adverb
המתנדב יעבוד בכפיפות לאחד מחברי הסגל. אפשר להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים בו.