בכל מכל כל

תרגומים

בכל מכל כל

tout bien considéré, finalement