בכל זאת

תרגומים

בכל זאת

néanmoins, pourtant, toutefois