בכלליות

תרגומים

בכלליות

(bixlaliˈjut)
adverb
בפירוט אל תפרט, סַפֵּר בכלליות!