בכוונה

תרגומים

בכוונה

(bxavaˈna)
adverb
בשוגג התעלמנו ממנו בכוונה.

בכוונה

(bxavaˈna)
adverb
בכוונה תחילה מחק את הקובץ בכוונה.