בכה בכי מר

תרגומים

בכה בכי מר

pleurer à chaudes larmes