בכדי

תרגומים

בכדי

(bixˈdi)
adverb
literary
לא בכדי נאמר שחיים ומוות ביד הלשון.

בכדי

(bixˈdei)
adverb
שילמתי למוכר בכדי חמישה שקלים.