ביקש בתוקף

תרגומים

ביקש בתוקף

enjoindre, exiger, sommer