ביקש את נפשו

תרגומים

ביקש את נפשו

implorer grâce