בינתיים

תרגומים

בינתיים

(benˈtajim)
adverb
1. בינתיים חלפו 12 שנים.
2. בינתיים אין שביתה.