בין ש... ובין ש...

תרגומים

בין ש... ובין ש...

soit que ... soit que ...