בין הפטיש והסדן

תרגומים

בין הפטיש והסדן

entre le marteau et l'enclume