ביטל פעילות

תרגומים

ביטל פעילות

désactiver, neutraliser