ביטל במחי יד

תרגומים

ביטל במחי יד

balayer du revers de la main