ביושר

תרגומים

ביושר

(beˈjoʃeʁ)
adverb
הוא זכה במדליה ביושר.