בי

תרגומים

בי

(ˈbi)
interjection
בי אדוני, שמע דבריי.