בטרם

חיפושים הקשורים ל בטרם: בטרם עת
תרגומים

בטרם

(beˈteʁem)
adverb
עצור בטרם תעבור!