בטוח בעצמו

תרגומים

בטוח בעצמו

confiant, sûr de lui