בחפץ לב

חיפושים הקשורים ל בחפץ לב: מקרב לב
תרגומים

בחפץ לב

(beˈxefet͡s lev)
adverb
בהסכמה אעשה זאת בחפץ לב.