בחן אפשרות

תרגומים

בחן אפשרות

étudier la possibilité