בחירוף נפש

תרגומים

בחירוף נפש

(bexeˈʁuf ˈnefeʃ)
adverb
הֶעָזָה גבורה עילאית נוכח פני האויב תוך חירוף נפש