בחטיבה אחת

תרגומים

בחטיבה אחת

ensemble, en groupe, en une fois