בחטיבה אחת

תרגומים

בחטיבה אחת

en groupe, en une fois, ensemble