בחזקת סכנה

תרגומים

בחזקת סכנה

en danger, en péril