בחזקה

תרגומים

בחזקה

(bexozˈka)
adverb
לקיחת דבר בחזקה מאחרים.