בזיעת אפו

תרגומים

בזיעת אפו

à la sueur de son front