בזהירות

תרגומים

בזהירות

(bizhiˈʁut)
adverb
תחצו את הכביש בזהירות.