בזדון

תרגומים

בזדון

(bezaˈdon)
adverb
גרימת חבלה בזדון